Tankanläggning Lastbilsstation är stängd!

2024-01-04


Du kan tanka Diesel MK1 på Svedjevägen. F.d. Grillgubben.

Framkomligheten för tunga fordon kan vara begränsad.

Vi öppnar en ny tankanläggning på Transportgatan med högre kapacitet under våren 2024. Där kommer du att kunna tanka Diesel MK1, HVO & Ad-Blue.