Miljöinformation

 

Från den 1 oktober 2021 finns krav på att miljöinformation om drivmedel ska presenteras med hjälp av en dekal vid drivmedelspumpen. Miljöinformationen gör det lättare för dig som konsument att jämföra olika drivmedel och drivmedelsprodukter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIESEL

Råvaror och ursprungsland

Råvara Ursprungsland Andel (energi)
Fossil energi 100,00%
Råolja Råolja 100,00%
Norge 72,23%
Nigeria 11,21%
USA 7,27%
Storbritannien 3,77%
Libyen 2,94%
Ryssland 2,36%
Danmark 0,22%

 

BENSIN 95

Råvaror och ursprungsland

Råvara Ursprungsland Andel (energi)
Förnybar energi 9,94%
Vete 8,43%
Sverige 7,75%
Danmark 0,68%
Rågvete 0,91%
Sverige 0,91%
Korn 0,59%
Sverige 0,59%
Råg 0,01%
Sverige 0,01%
Fossil energi 90,06%
Råolja 90,06%
Norge 65,05%
Nigeria 10,10%
USA 6,55%
Storbritannien 3,40%
Libyen 2,65%
Ryssland 2,13%
Danmark 0,19%

 

BENSIN 98

Råvaror och ursprungsland

Råvara Ursprungsland Andel (energi)
Förnybar energi 4,40%
Majs 2,60%
Ungern 1,66%
Slovakien 0,95%
Sockerbetor 0,80%
Tyskland 0,80%
Vete 1,00%
Sverige 1,00%
Fossil energi 95,60%
Råolja 95,60%
Norge 69,05%
Nigeria 10,72%
USA 6,95%
Storbritannien 3,61%
Libyen 2,81%
Ryssland 2,26%
Danmark 0,21%

 

HVO 100

Råvaror och ursprungsländer

Råvara Ursprungsland Andel (energi)
Förnybar energi 100%
Råtallolja 100%
Finland 100%

BIOGAS

Råvaror och ursprungsland

Råvara Ursprungsland Andel (energi)
Förnybar energi 87,40%
Matavfall 51,00%
Sverige 51,00%
Avloppsslam 34,10%
Sverige 34,10%
Slaktavfall 2,10%
Sverige 2,10%
Avfall livsmedel 0,20%
Sverige 0,20%
Fossil energi 12,60%
Naturgas 12,60%
Finland 12,60%

HÅLLBARHETSRAPPORT 2023