Pjesker

Snabba ryck här i mellandagarna av våra servicekillar. Idag har det bytts ut en gammal anläggning till en ny i Pjesker. Här kan du tanka diesel och bensin 98.

Hjärtligt välkomna!