Vår prissättning

Vi på Skelleftebränslen AB tillämpar för närvarande veckopris, vilket betyder att samma pris gäller under hela veckan. Det som bestämmer veckopriset är oljans spotpris på världens råvarubörser, och dollarkursen som olja i normalfallet handlas med. Det är svårt att förutse priset på olja då det påverkas av flera faktorer, till exempel det globala konjunkturläget, krig, naturkatastrofer och rena spekulationer. Därför anser vi att en veckoprissättning ger dig som kund en rättvis och riktig prissättning.
Avvikelser kan förekomma.

 

Vi uppgraderar hela tiden våra anläggningar och tyvärr så finns det fortfarande ett antal anläggningar där vi inte kan visa dagsaktuellt pris, men som kund kan du ändå alltid vara säker på att du utifrån veckopriset betalar rätt pris.

Då du betalar med ett betalkort i våra anläggningar så redovisas aktuellt pris alltid i anläggningen. Tankar du med ett Skelleftebränslen-kort så erhåller du dessutom alltid en förmånlig rabatt på dina bränsleinköp som dras på din faktura. På bensinfakturan redovisas rabatten inklusive moms och på dieselfakturan använder vi oss av nettoprissättning, vilket innebär att rabatten är avräknad men inte redovisas på fakturan.

Ansök om tankkort

Lokala prisavvikelser mellan våra anläggningar förekommer.