Drivmedel

Diesel MK1

Diesel MK1 är vår standarddiesel. Produkten kallas även för blankdiesel och är fördelaktig när produkten ska lagras över en längre period. Diesel MK1 är ett utmärkt dieselbränsle med mycket bra köldegenskaper som lämpar sig utmärkt för vårt Norrländska klimat. Diesel MK1 är vårt standardbränsle i hela vårt anläggningsnät.

På vilka av våra anläggningar du kan tanka Diesel MK1 hittar du på kartan under ”Här finns vi”. Du kan naturligtvis även beställa denna produkt i bulkleveranser.

 

Diesel HVO 100

HVO är en förkortning av hydrerad vegetabilisk olja. Diesel HVO 100 är ett av de drivmedel som har en högst besparing av fossila koldioxidutsläpp. Produkten kan tillverkas av olika sorters råvaror, som till exempel vegetabiliska oljor och animaliska fetter, som processas för att bli drivmedel för dieselmotorer. Diesel HVO 100 har en koldioxidbesparing på upp till 90%. Ett fordon som tankar Diesel HVO 100 reducerar därmed utsläppet av fossila växthusgaser med upp till 90% jämfört med om fordonet som skulle använt sig av ett enbart fossilt drivmedel. Diesel HVO 100 är ett utmärkt dieselbränsle med mycket bra köldegenskaper som lämpar sig utmärkt för vårt Norrländska klimat. Vi rekommenderar kontakt med fordonstillverkaren för besked före användning av Diesel HVO 100.

På vilka av våra anläggningar du kan tanka Diesel HVO 100 hittar du på kartan under ”Här finns vi”. Du kan naturligtvis även beställa denna produkt i bulkleveranser.

 

Eldningsolja / Villaolja

Vi erbjuder eldningsolja som uppfyller samtliga kvalitetskrav enligt svensk standard. E10 är den vanligaste eldningsoljan (villaolja) och passar dig som har oljetanken inomhus i värme. Om du har tanken utomhus, i mark eller i kalla utrymmen rekommenderar vi istället eldningsoljan E32 som är anpassad för dessa förhållanden. Produkten har goda förbränningsegenskaper, högt värmeinnehåll och en svavelhalt som är lägre än 0,05 %. Det innebär att svavelutsläppen vid eldningen är lika låga som för vedeldning eller fastbränsle.

Distributionen av eldningsolja sker med korta leveranstider och i samråd med dig som kund

 

Biogas

Biogasen i våra anläggningar produceras i Skellefteå kommun och huvudråvaran är insamlat organiskt avfall. I en komplicerad process rötas det organiska materialet och blir till ett utmärkt fordonsbränsle. Bränslet har mycket goda köldegenskaper och lämpar sig utmärkt för användning i vårt Norrländska klimat. Biogasen är till 100 % gjord av förnybara komponenter. Detta leder till att det fossila koldioxidutsläppet reduceras med cirka 80 % i förhållande till Diesel MK1 vid användning av biogas. För att ha kunna ha en fullgod leveranssäkerhet finns det en backup i form av naturgas. Vi kommer enligt hållbarhetsprincipen att årsvis redovisa vår inblandning av naturgas.

Biogas kan du för närvarande enbart tanka på vår anläggning på Gymnasievägen i Skellefteå. Du hittar vägbeskrivningen på kartan under ”Här finns vi”.

 

EcoPar

EcoPar är ett ultrarent drivmedel för vanliga dieselmotorer. Nettoutsläppen av koldioxid går ner med 30-50 % inräknat hela livscykeln enligt ISO14040. EcoPar är därför lämpligt där arbeten eller vistelser i avgaser inte kan undvikas, till exempel vid byggnads- och rivningsarbeten, park- och gatuarbeten och sophämtning. Eftersom EcoPar inte är giftigt för vattenlevande organismer är det även särskilt lämpligt vid arbeten i närheten av vattenskyddsområden och andra känsliga naturområden.

EcoPar kan du köpa i våra butiker i emballage från 5 till 1000 liter. Du kan även beställa leverans i bulk men då med vissa begränsningar när det gäller volym och leveranstid. Ring oss gärna för mer information.

 

Bensin 95 

I våra anläggningar erbjuder vi bensinkvalitet av miljöklass 1 för optimal effekt och driftsäkerhet i motorn. Drivmedlet följer både svensk och europeisk standard. Bensin 95 innehåller 90 % fossil bensin, max 10 % etanol och ett additiv för att motverka beläggningar. Etanol är ett förnyelsebart bränsle vilket ger en besparing av växthusgaser. Bensin 95 är standardbränslet på våra anläggningar som tillhandahåller bensin.

På vilka av våra anläggningar du kan tanka Bensin 95 hittar du på kartan under ”Här finns vi”. Du kan naturligtvis även beställa denna produkt i bulkleveranser.

 

Bensin 98

I våra anläggningar erbjuder vi bensinkvalitet av miljöklass 1 för bästa möjliga effekt och driftsäkerhet i motorn. Drivmedlet följer både svensk och europeisk standard. Bensin 98 innehåller 95 % fossil bensin, max 5 % etanol och ett additiv för att motverka beläggningar. Etanol är ett förnyelsebart bränsle vilket ger en besparing av växthusgaser. Bensin 98 är anpassad för bilar med högre motorprestanda. Om din bil drar fördel av ett högre oktantal framgår det i bilens instruktionsbok.

På vilka av våra anläggningar du kan tanka Bensin 98 hittar du på kartan under ”Här finns vi”. Du kan naturligtvis även beställa denna produkt i bulkleveranser.

 

Alkylatbensin

Alkylatbensin är ett extra rent fossilt bränsle som säljs för både 4-taktsmotorer och 2-taktsmotorer samt racingbränsle. Produkten är i stort sett fri från bensen, aromater och svavel, vilket leder till en bättre arbetsmiljö och mindre miljöpåverkan. Alkylatbensin har längre lagringstid och ger bättre prestanda. Vanliga användningsområden är gräsklippare, motorsågar, motorsport och arbetsredskap inom bygg och anläggning.

Alkylatbensin kan du köpa i våra butiker i emballage från 5 liter till 200 liter. Du kan även beställa leverans i bulk men då med vissa begränsningar när det gäller volym och leveranstid. Ring oss gärna för mer information.

Kontakta oss

Skellefteå / Umeå
Skellefteå: 0910-375 77 Umeå: 090-14 50 23