Avslutat Kortsamarbete

Vi har på försök haft ett begränsat kortsamarbete med Hällberg & Son (Numera Colabitoil) under en tid. Orsaken till beslutet är att vårt system som hanterar kort och transaktioner är väldigt komplext och då vi har ett stort pågående utvecklingsarbete av detta så väljer vi att fokusera på detta till 100% i nuläget. Vi jobbar ständigt och hårt med att förbättra vårt kunderbjudande så vi utesluter inte på något sätt kortsamarbeten med andra aktörer i framtiden.

På hemsidan under fliken ”här finns vi” hittar du vilka anläggningar vi har och vilka produkter vi erbjuder på dessa anläggningar.