Anläggningen i Kroksjön utbytt

Då vi vill hålla en bra standard på vårt anläggningsnät har vi nu bytt ut anläggningen i Kroksjön för att höja standarden på den. Samtidigt har vi passat på att uppdatera utbudet med AdBlue. Nu kan du därför tanka både AdBlue och Diesel MK1 i Kroksjön med ditt Skelleftebränslen-kort.